اجرای ایستگاههای تقلیل فشار گاز

– اجرای ایستگاههای تقلیل فشار گاز(TBS&CGS)با همکاری شرکت آترا پژوهش ایده (API)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.