درباره ما

شرکت پتروپویا انرژی پاسارگاد

شرکت مهندسی پترو پویا انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) فعالیتهای خود راباهدف انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه های نو مانند انرژی، صنایع پتروشیمی کوچک و همچنین انجام پروژه های طراحی مهندسی، نظارت برطرحهاوخدمات خرید درزمینه صنایع نفت،گاز،پتروشیمی وهمچنین بخش صنعت آغازنمود. این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و ارتباط با شرکتهای معتبر بین المللی تلاش می کند تا با ارتقا توان فنی مجموعه زمینه را برای ظهور صنایع نوین در صنعت مهیا نموده و نهایتا دانش فنی صنایع را بومی سازی نماید.