تامین کالا

  • شرکت پتروپویا با استفاده از طیف گسترده ای از تجربه و تخصص به دست آمده در طول سال ها همکاری و فعالیت در حوزه نفت و گاز، قادر گرديده است در زمینه تامین کالا فعالیت خود را اغاز کند
  • انجام امور بازرگاني از زمان مناقصه تا خريد وحمل كالا
  • ايجاد بانك اطلاعاتي سازندگان وتأمين كنندگان كالا
  • امور بازرسي فني در تسريع وپيگيري ساخت
  • خدمات بانكي و بيمه واعتبارات